אני כותב

 
 
 
 
 
 
בקריאת התקציר שלפניכם, תוכלו להבין את שלבי תהליך התכנון החל משלב בחירת האדריכל וההתקשרות עימו, בניית הפרוגראמה האדריכלית הנכונה ועד לקבלת טיפים בכל שלבי התכנון.
מעורבות הבונה החופשי בתהליך התכנון, תוביל בדרך כלל להצלחה בתכנון הבית הפרטי ובהמשך בשלב הקמת המבנה. [עוד...]
 
 
 
 
 
 
 
חישוב עלויות הפרויקט, חיוני לעמידה במגבלות הכספיות שיש לכל אחד מאיתנו. התקציב, יקבע את היקף הבנייה ואת רמת הגימור האפשרית.
למחיר המגרש יש להוסיף את עלויות פיתוח השטח, שלד הבניין, הגמר, תכולת המבנה, אגרות הבנייה, התשלומים למנהל מקרקעי ישראל, היועצים והמתכננים השונים הנדרשים במהלך הבנייה, עו"ד, דמי תיווך, ועלות מימון הפרויקט.[עוד...]
 
 
 
 
 
 
י-ד-ע = כוח!!!
הבנה כללית של תהליכי הבנייה, תסיר ללא ספק את הערפל, סביב הביצוע בפועל של תכניות הבנייה שאושרו בוועדה המקומית שפועלת באזור. [עוד...]
 
 
 
 
 
 
בראש פירמידת המתכננים, ניצב האדריכל. והוא למעשה מנצח על תזמורת המתכננים הנוספים המעורבים בתכנון הבית, כל אחד לפי תחום התמחותו והכשרתו. חובה להשתמש בשרותיו של מהנדס הבניין ובחלק מהרשויות המקומיות קיימת דרישה להגשת ניספח סניטארי הערוכה ע"י מהנדס אינסטלציה מוסמך. אין חובה עפ"י החוק, לשכור את שרותיו של האדריכל וניתן להסתפק בשרותיו ש[עוד...]
 
 
 
 
 
 
לקבלת היתר הבנייה יש למלא תנאים אותם קבעה הוועדה. השלמת התנאים תאפשר, קבלת היתר הבנייה. בתהליך מטפל אדריכל המבנה, ובמהלכו טוב יהיה אם אף אתם תיטלו חלק בביצוע הדרישות.
להלן, מוגש לכם תקציר המבאר את תהליך בניית הבית הפרטי משלב הגשת הבקשה להיתר ועד לקבלת אישורי אכלוס.[עוד...]