היועצים המעורבים בבנייה - כתב וערך, דוד עמירם

 
מומלץ בחום: לשכור שרותיו של איש מקצוע, כל אחד לפי נושא התמחותו ובכלל זה אדריכל.
יועצים מומחים לבניית הבית.
מהנדס בניין(קונסטרוקטור): מחשב את חוזקו של כלל המבנה, תוך התחשבות בתכנון האדריכלי ומבלי לחרוג מדרישות החוק לגבי עמידותו של המבנה לעומסים סטטיים (משקלו העצמי), עומסים שימושים (אנשים, ריהוט, מכונות וכו') ולכוחות אופקיים המתקבלים בעת רעידות אדמה.
המהנדס יכין בעת הבקשה להיתר הבנייה, חישובים סטטיים של המבנה, ויחתום על הצהרת מהנדס כדי להגישם לוועדה המקומית. בהמשך, יפיק המהנדס תכנית קונסטרוקציה של הממ"ד לאישורו בפיקוד העורף.
מהנדס הבניין יערוך תכנית קונסטרוקציה מפורטת (בקנ"מ1:50) של כל המבנה, פרטי פתוח השטח הנחוצים, חניות מקורות, קירות תומכים וכו'. פיקוח עליון אותו מבצע המהנדס יכלול, בדיקה של סידור הברזל ע"י הקבלן לפני ביצוע היציקות.

המהנדס, מחויב לשמור את תכניות הקונסטרוקציה והחישובים הסטטיים לתקופה של 10 שנים.

הוזלת עלויות השלד ללקוח, נתונה בידיו של מהנדס הבניין ובמידת שיתוף הפעולה בינו בין האדריכל. לכן, יש להעדיף מהנדס בניין שעובד בשיתוף פעולה עם האדריכל אותו שכרתם.

יועץ קרקע
יועץ הקרקע, אמור לבצע שני קידוחי ניסיון בשטח ולאחר ניתוח תוצאות הבדיקה לערוך דו"ח בו יקבע את סוג הקרקע במגרש, אופן ועומק הביסוס. מידע זה שיימסר למהנדס הבניין ע"י יועץ הקרקע הכרחי לצורך קביעת סוג היסודות.
יסודות הבניין המתוכננים בהתאמה לסוג הקרקע עליה יבנה הבית ימנעו תזוזות לא מתוכננות במבנה ובהמשך הופעת סדקים בשלד הבניין.

מהנדס אינסטלציה
ישנן רשויות מקומיות, שמחייבות העסקת מהנדס אינסטלציה כתנאי לקבלת היתר הבנייה.תכנית מקצועית מטעמו של מהנדסהאינסטלציה, תחייב את האינסטלאטור לבצע את העבודה באופן ראוי ולהשתמש בחומרים תקניים. בנוסף, יתכנן המהנדס את ניקוזי מי הגשמים בחצר והתקנת בורות ספיגה במקומות הנמוכים בהתאם לצורך.

מעצב פנים
האדריכל מגדיר את החללים בתוך המבנה, קובע וממליץ על אופן התנועה ביניהם ואמון על מראהו החיצוני. מעצב הפנים מקבל את המוצר המוגמר ועל מנת להשלים את רעיונותיו של האדריכל ולתת למבנה את אופיו המבוקש, מטפל מעצב הפנים בכל אגפיו של הבית ב"רזולוציה" גבוהה, עד לרמת תנוחת המרצפת והאריח וכלה במיקום המתג החשמלי וידית ארון הבגדים.
בבחירת מעצב הפנים, יש להתייעץ עם אדריכל המבנה על מנת לבדוק את מידת ההתאמה בין המעצב לאדריכל.

פיקוח צמוד וניהול הבנייה
כדאי ורצוי לשכור את שרותיו של מפקח צמוד שינהל את הבנייה ויפקח על עבודת בעלי המקצוע הרלוונטיים ויתאם ביניהם את עבודות הבנייה. פיקוח צמוד בסופו של יום חוסך זמן יקר - וזמן = כסף. החיסכון בזמן בא לידי ביטוי באופן ניהול העבודה, קרי, תיאום בין בעלי המקצוע על מנת שיוכלו לעבוד במקביל באותו פרק זמן. המפקח ינהל סקר מחירים ויביא מספר הצעות לאישור היזם.
פיקוח צמוד וניהול, יבטיחו איכות בנייה מעולה ועל פי דרישות התקן, מניעת טעויות בנייה והתייחסות נכונה בכל הקשור לבטיחות באתר במהלך העבודה.
מפקח הבנייה שגם ינהל את העבודות באתר, בודק בזמן אמת שהביצוע תואם לתכניות היועצים השונים. בכל מקרה של חוסר התאמה, עליו לדווח על כך למתכננים קודם לביצוע. כמו כן, עליו לוודא את ביצוע סדר הפעולות הנכון של תהליכי הבנייה, שמירה על בטיחות העובדים ועוברי האורח. ברשות המפקח יהיו העתקים מהיתר הבניה, תכניות ביצוע אדריכליות, תכניות ביצוע הנדסיות ומפרטים טכניים וכו'.
יתרונות הפיקוח הצמוד וניהול הבנייה עולים על "חסרון" העלות הכספית: גמישות מוחלטת בהכנסת בעלי מקצוע מומלצים, בחירת חומרי הבנייה והגמר לפי שיקול דעתו של היזם, קצב בנייה עפ"י התקציב והאפשרות לבצע השלמות גם לאחר הכניסה אל בית המגורים לזמנים בהם התקציב יאפשר זאת.

קבלן עד המפתח
מונע כאבי ראש מרגע התחלת הבנייה ועד רגע סיומה, אולם, העלות גבוהה יותר והגמישות בבחירת חומרי בנייה ואנשי מקצוע, כמעט ולא קיימת, אלה, בתשלום גבוה עבור שינויים.