תהליך העבודה מול האדריכל - כתב וערך, דוד עמירם

 
אדריכלות מוצלחת, היא זו המובילה את הפרקטיות והנוחות לביתם של מרבית האנשים העושים בה שימוש יום יומי. איכות אסטטית, היא בעיני המתבונן ואין יצירה הנראית מכאן, דומה ליצירה הנראית משם. לכן, איכות אסטטית היא אישית וניתן לומר בקירוב שהיא אינה ניתנת להעברה. לעומתה, פרקטיות, נוחות והנדסת אנוש, הם המרכיבים את השימוש הפיזי ממשי בחלקי הבניין השונים ואינם קשורים לאיכות אסטטית.
בניית הבית הפרטי באופן עצמאי, מאפשרת לבונה החופשי בנייה בהתאם לתקציב: ביצוע הבנייה בסדר עדיפויות הניתן לשליטה בפרקי הזמן הנוחים לו.

התקשרות עם אדריכל
אדריכל המבנה, הנו החוליה המקשרת בין הרצוי למצוי, דהיינו, בין רצונו של היזם למגבלות חוק התכנון והבנייה ולתנאי סביבת אתר הבנייה. קשר חם בין האדריכל לבין היזם ישפיע רבות על מידת הצלחתו שלהפרויקט. בחיפוש אחר אדריכל יבחן היזם את יכולתו של האדריכל להתאים ולנווט את כישוריו בתכנון הפרויקט עפ"י דרישותיו.

הדרך המקובלת ליצירת קשר עם אדריכלים הנה, באמצעות המלצות מפה לאוזן. חיפוש ברשת האינטרנט, היא דרך נוספת ואף נפוצה יותר בימים אלו. יתרונה, שהיא מאפשרת נגישות מיידית לתיקי עבודות בפרק זמן קצר.
לרוב הבונים העצמאיים בתחילת דרכם, תהליך גיבוש התפישה התכנונית מעורפל בראשיתו. צרכים והעדפות לא תמיד ברורים ובהירים בשלב זה של תחילת הדרך. לכן, רצוי לפנות לייעוץ מקדים ולשכור אדריכל מומחה שאף ייעץ בבחירת מגרש מתאים, אם טרם נבחר.

התקשרות ראשונית עם אדריכל, מאפשרת לבחון בחופשיות נושאים שונים ולברר סוגיות תכנוניות ורגשיות. תכנון הבית בפרטי מלווה בהמון תחושות רגש שצפות ועולות עפ"י רוב בשלבים הראשונים ומדובר בשלב חשוב של התהליך. האדריכל על פי הבנתו והכשרתו מנתח את נתוני השטח מול צרכי היזם, תקציבו ומגבלות חוקי הבנייה החלים באזור הרלוונטי.

אם הפגישות עם האדריכל יועץ מוצלחות, תוכלו לסכם על המשך עבודה לביצוע סקיצות אדריכליות ולהתייחס גם לחזיתות המבנה ולאופן העמדתו של הבית על המגרש.
שכה"ט עבור הייעוץ המקדים, ינוע בין 250 ל- 450 ₪ לשעת עבודה. על פי רוב, האדריכל יקזז את התשלום עבור הייעוץ והסקיצות מסה"כ שכה"ט שתסכימו עליו, אם בסופו של עניין תשכרו את שרותיו וברוח אותן סקיצות שנעשו במסגרת הייעוץ.
השכר הממוצע של אדריכל איכותי ינוע בין 200 ל- 400 ₪ למ"ר בנוי. שיטת תמחור זו היא ההוגנת ביותר לשני הצדדים והיא מגדירה במדויק את היקף העבודה. קיימות דרכים נוספות, החל מ 4% מעלות הפרויקט לפי עלות בנייה של 5000 ₪ למ"ר. אין לחשוש מתשלום שכ"ט גבוה. אומנם זו השקעה לא קטנה אך ברוב המקרים היא תניב תמורה ראויה.

סדר התשלומים מול האדריכל יהיה ע"פ התקדמות עבודת התכנון, הרישוי והבנייה.לחץ כאן לקבלת חוזה מול האדריכל היקף עבודת האדריכל משתנה והוא אינו אחיד, הוא תלוי כמובן בגובה שכה"ט עליו יוסכם.

הכנת פרוגראמה אדריכלית
הבנת צרכי הבונה החופשי, נתוני השטח עליו יבנה הבית הפרטי ונתוני התקנון המקומי, הם הבסיס לתכנון נכון שיענה באופן אופטימאלי לרצונות הבונה החופשי. לצורך כך יש לערוך פרוגראמה אדריכלית ובה רשימה המכילה את כל מרכיבי הבית ואת כל העדפות היזם. האדריכל יכוון את הרכבת הפרוגראמה כך, שהיא תענה בצורה מיטבית לרצונות הלקוח מצד אחד לבין מגבלות התב"ע ופרשנותה המקצועית בעיני האדריכל מצד שני. אין לקצוב זמן למלאכת רישום הפרוגראמה ואם יש צורך בפגישה נוספת על מנת להשלימה, יש צורך לשקול זאת בחיוב.
ביקור האדריכל במגרש, הוא חלק בלתי נפרד מעבודת ההכנה לפני שנגשים למלאכת התכנון. יש צורך לצייד את האדריכל בתכנית מדידה עדכנית.
באזור הררי, לא תמיד ניתן להתייחס באופן מושלם למשטר הרוחות ולמסלול השמש (כגון: ירושלים, הר אדר, מבשרת ירושלים ומושבי סביבת ירושלים) ועפ"י רוב קיים קונפליקט בין כיווני הנוף לכיווני הרוח והשמש ואופן תנוחת המגרש (האם עולה או יורד?).
יש לבדוק סטאטוס המגרשים הגובלים למגרש עליו יבנה הבית ולנתח את השפעתם על אופן התכנון והעמדת הבית על מרכיביו בתחום קווי הבניין. יש לקבל מהוועדה לתכנון ולבנייה (כרוך בתשלום אגרת מידע) דף מידע ובו מרוכזים זכויות הבנייה במגרש, קווי בניין, מפלס 0.00 +- וכו'.
מומלץ לבונה החופשי, לבחון את רצונותיו וחלומותיו ע"י העלאתם על הכתב תוך פירוט של כל מרכיבי הבית אותו הוא רוצה לבנות.


תכנון אדריכלי
הכנת סקיצה ראויה דורשת זמן והיא משולה להכנת תבשיל על גבי פתיליה. את הזמן הנחוץ על מנת שהתבשיל יהיה מוצלח אי אפשר לקצר. שלב הכנת הסקיצה האדריכלית, דומה. על מנת שהסקיצה תהייה מוצלחת, יש להעמידה על פתיליה, לבחוש ולהמתין לבחוש ולהמתין עד שיתקבל התבשיל הרצוי. לכן, אין להאיץ באדריכל ואין לקצוב את זמן עריכת הסקיצה לימים ספורים, יש לתת דרור לזמנו והתוצאה לא תאחר להגיע.
הסקיצה האדריכלית אותה יגיש האדריכל, היא תוכנית המפלסים השונים ובה ניתן לראות את החלוקה לחדרים, מידות כלליות ומיקום ריהוט, כלים סניטרים, ותכנון כללי של המטבח. הסקיצה תכלול את אופן ניצול החצר, מיקום חניות ודרכי גישה אל הכניסה הראשית, מפלסי פיתוח וקירות תמך.
עם קבלת הסקיצה האדריכלית, מומלץ לעיין בה יחד עם האדריכל ולאחר מיכן בנחת בבית להיעזר בחבר טוב ואף באדריכל נוסף לדעה נוספת. לא מומלץ להתייעץ עם יותר מאדם אחד או שניים, זה יוצר בלבול שלא לצורך.
המחשת המבנה במודל תלת מימדי תתבצע בסיום סקיצה מוסכמת ובסיום עריכת תכנית הגשה להיתר. המודל יאפשר הבנה מרחבית של הבניין המתוכנן ויעזור לקבל החלטות לגבי חלונות וגבהים יחסיים של חלקי הבניין השונים.
באישור ההדמיה על ידי היזם, נסללת דרכו של האדריכל להתחיל במלאכת הפקת תכנית ההגשה. בשלב זה כדאי לשכור שרותיהם של יועצים רלוונטיים (ראה היועצים הנחוצים לבנייה)
על פי רוב, המשימה לבנות בית הינה משימה של פעם בחיים. היא קשה ולא תמיד נעימה ולעיתים אף מאוסה, אך, היא מאתגרת מאין כמוה ובסיומה, תחושת הסיפוק עולה אלף מונים מהקשיים שנתקלים בהם במהלך הבנייה, הם נעלמים כהרף עם הכניסה למגורים.